กรมวิชาการเกษตรจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ดังนี้ ปุ๋ย โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต พิกัด 31054000 รหัสสถิติ 000
Login
Password
  
Welcome
 

        ยินดีต้อนรับเข้าสู่ " ระบบงานยืนคำขอและออกใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าพืช online" ระบบพัฒนาขึ้นตามโครงการ National Single Window(NSW) โดยระบบกรมวิชาการเกษตร ให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้าพืชและสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้า, เพื่อการทดลองวิจัย, เพือกิจการอื่น, และออกใบอนุญาตนำผ่าน

        ผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการสามารถสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ กรมวิชาการเกษตร โทร025795536-7 ในวันและเวลาราชการ


Copyright © 2012 doa.go.th all right reserved